Doświadczenie:

W mojej pracy zajmuję się terapią zaburzeń depresyjnych, profilaktyką uzależnień od alkoholu oraz terapią indywidualną i rodzinną. Od 2012 roku pracuję z żołnierzami wyjeżdżającymi i powracającymi z misji z Afganistanu oraz z ich rodzinami w której zakresie leży m.in. diagnostyka oraz profilaktyka skutków Zespołu Stresu Pourazowego (PTSD). Jestem również biegłą sądową zakresu Psychologii Klinicznej.

Pierwsze doświadczenia w pracy terapeutycznej zdobywałam w podczas stażu w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym na Oddziale Onkologii Dziecięcej, gdzie pracowałam z chorymi dziećmi. Następnie odbyłam staż w Centrum Interwencji Kryzysowej w Gdańsku, gdzie miałam możliwość pracować z Klientami doznającymi przemocy fizycznej i psychicznej. Pracowałam też terapeutycznie z osobami uzależnionymi od alkoholu i ich rodzinami. Kolejne miejsce w którym miałam możliwość rozwijać swoje umiejętności pracy z Klientem to staż Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Gdańsku na Oddziale Ogólno Psychiatrycznym, gdzie diagnozowałam i odbywałam konsultacje psychologiczne z Pacjentami tego Szpitala.

 

CERTYFIKATY

psychoterapia Gdynia